zondag 26 februari 2012

Cultuurverschillen - Zakendoen in Frankrijk

Elk jaar trekken duizenden mensen naar Frankrijk om daar zaken te doen of vakantie te vieren op de camping of in hun tweede huisje. We hebben al twaalf jaar een huisje in Frankrijk en hebben al vaak kennisgemaakt met de Franse manier van doen. En om eerlijk te zijn - en dan spreek ik voor mezelf - is daar niks mis mee. Om welke reden je daar ook heengaat, het is altijd in jouw voordeel als je iets meer weet over de Franse omgangsvormen.

De afspraak - punctualiteit 
Maak afspraken minstens twee weken van tevoren. De Fransen zijn overigens in het algemeen wat nonchalant als het om punctualiteit gaat. Ze zijn meestal aan de late kant en doen er niet moeilijk over. Dit geldt echter alleen onder hooggeplaatsten. Ondergeschikten moeten natuurlijk wél op tijd zijn. Ook als je iets aan een Franse leidinggevende wilt verkopen, wees dan op tijd, maar houd er rekening mee, dat de andere persoon wel zo vrij mag zijn om een kwartiertje later te komen.
Voor lunchafspraken moet je zeker op tijd zijn. Lunch is gemiddeld tussen 12.00 en 14.00 uur en daar wordt strikt aan gehouden.

Het voorstellen
Schud altijd de hand! Vrienden schudden elkaar zelfs de hand als ze elkaar in de supermarkt tegenkomen. Ook in je dagelijkse werkomgeving schud je elkaar de hand als je 's morgens binnenkomt en 's avonds bij het weggaan. Ik heb gezien dat ze elkaar bij terugkeer na de lunch handenschuddend begroeten. Onthoud goed dat de Fransen eerst hun achternaam en dan hun voornaam zeggen. Bij een achternaam als bijvoorbeeld Dupont, herken je heus wel dat het om een achternaam gaat. Maar als voor- en achternaam allebei een voornaam zouden kunnen zijn, kun je je al snel vergissen als je die persoon daarna aanspreekt. Tutoyeren zonder toestemming is uit den boze. Wanneer de Fransen op wat vertrouwder voet met je staan, is het de gewoonte om de vrouw één of twee kussen te geven. Dit is meer een rituele aangelegenheid dan een uiting van warme gevoelens, want je armen blijven tijdens het kussen naast je lichaam hangen. Je pakt elkaar niet vast.

Vergaderingen
De Fransen organiseren een vergadering niet om een overeenkomst te bereiken, maar om informatie uit te wisselen. Je moet dus geen besluit verwachten. De sfeer tijdens besprekingen is welwillend formeel en beleefd. Er moet eerst wederzijds vertrouwen en respect worden bereikt, voordat je dingen gedaan krijgt. Dat respect verdien je door het juiste gedrag. Wat je zeker niet moet doen, is een spreker onderbreken of over een ander onderwerp praten dan wat op de agenda staat. Ga geen confrontaties aan en zet je gesprekspartners niet onder druk. Ook wordt er aan het eind van een bespreking een uitgebreide mondelinge samenvatting gegeven of krijgen alle deelnemers na de bespreking een samenvatting op papier.

Onderhandelingen en besluitvorming
Franse bedrijven hebben een sterk hiërarchische en nogal autoritaire inslag. De baas is de baas. Besluiten worden genomen door de top van het bedrijf. Wat onderhandelingen betreft, een win-win aanpak heeft geen prioriteit ('als je niet wint, verlies je'). Wanneer er uiteindelijk een overeenkomst is bereikt, wordt het contract uitgebreid en in heel precieze bewoordingen vastgelegd.

Werkcultuur
De Fransen werken niet graag samen in teams. Je zult er niet vaak kantoortuinen aantreffen en de deuren van de kantoren zijn meestal gesloten. Informatie is niet algemeen beschikbaar, maar wordt aan de managers meegedeeld, die op hun beurt hun medewerkers op de hoogte brengen.
Hoewel Frankrijk enerzijds bekend staat om bureaucratie, worden procedures niet altijd op de vastgestelde manier uitgevoerd. Dit creëert een soort grijze zone, waar je als buitenstaander geen grip op hebt.

Zakelijke do's en dont's
■  Blijf formeel en wat gereserveerd tijdens alle zakelijke aangelegenheden. Doe alsjeblieft niet te
    familiair. Nederlanders hebben soms de neiging om wat informeel met elkaar om te gaan, ook als ze
    elkaar niet zo goed kennen.
■  Oogcontact is hetzelfde als in Nederland: niet te intens.
■  Toon je goodwill en probeer Frans te spreken. Hoewel hoe langer hoe meer Fransen de Engelse taal
    beheersen (en dat ook willen tonen), hebben ze lang niet zoveel onderdompeling in het Engels als in
    Nederland gebeurt. Dat is ook niet zo verwonderlijk: alle Engelstalige films in de bioscoop en op tv
    worden nagesynchroniseerd. Het is me wel opgevallen dat er wel steeds meer Engelse uitdrukkingen
    en losse woorden in tijdschriften worden gebruikt.
■  Laat je niet afschrikken door verschil in mening en de manier waarop het geuit wordt. De Fransen
    zijn in het algemeen welbespraakt en waarderen een goed onderbouwd debat.
■  Toon geen ongeduld; ze nemen de tijd om tot een besluit te komen.

We hebben zelf ondervonden dat Fransen heel lang de kat uit de boom kijken. Je moet 'bewijzen' dat je het waard bent om vriendschap mee te sluiten.

Als je nieuwsgierig bent naar de belevenissen in ons Franse huisje, klik hier.
Afbeeldingen:
www.dailyjobfinder.wordpress.com
www.frogandprincess.wordpress.com
www.theworkingwardrobe.com
Geen opmerkingen:

Een reactie posten